Committee

EXECUTIVE COMMITTEE

Advisor
Mr. Peh Pei Hsin Desmond

Chairperson
Chia Hao Jun Abel

Vice-Chairperson
Heng Yee Chong Fabian

Secretary
Winston Ngoui Yong Ming *

Treasurer
Yeow Song Yi Joshua


SUPPORTING COMMITTEE

Sports & Wellness / House Representatives
Padala Sasank Ganesh (Red)
Yeow Song Yi Joshua (Black)
Chai Ming Hui Justin (Blue)
Chelsea Chua Xue Yi (Yellow)
Lim Chia Wei (Green)

Welfare / Service Learning Coordinators
Jasper Lye Yuan Xun
Tan Yoong Jun Carlin
Marcus Lee Mun Seng

Cyber Wellness / Media Literacy Ambassadors
Shreyas Bharadwaj
Chia Peng Han Wayne

National Education Representatives
Gavriel Chua Liang En (IC)
Ng Jing Long Morgan (2IC)
Ng Meng Tao
Wong Ao Shen 
Karen Chong 
Tran Hoang Minh 

Environmental Representatives
Yap Jia Tong (IC)
Reuben Thomas (2IC)
Erica Soo Li Xuan
Lucian Miles Ho
Ong Juay Yam Ryan
Abiel Wong Jun Jie


ACADEMIC COMMITTEE

English Language
TBC

Chinese Language
Ng Jing Long Morgan

Mathematics
Karen Chong

Science
TBC

Integrated Humanities
Jasper Lye Yuan Xun

Art, Design, Media & Technology
TBC

Innovation & Enterprise
Lim Chia Wei

Sports & Wellness
Lim Chia Wei